Bokens väg ut i världen

FILI books

Mängden översatt litteratur i världen är enorm, och Finlands litteratur tävlar med böcker från alla andra länder om att utmärka sig i mängden. En lyckad försäljning av översättningsrättigheter är alltid en seger och ofta resultatet av hårt arbete.

Det viktigaste för försäljning av översättningsrättigheter är att hitta en intresserad köpare i utlandet. Dessa kontakter odlar och upprätthåller förlag och agenter bland annat på internationella bokmässor. Att hitta och upprätthålla rätt kontakter är en långsiktig process och bokens väg ut i världen kan ta sig många olika former.

Det viktigaste är att känna till det utländska förlagets utgivningsprofil: vilken typ av böcker har det gett ut tidigare och från vilka språk, och vilken bok skulle passa det bäst? Översättare av finländsk litteratur i utlandet kan också ge tips på förlag, de har ofta god kännedom om förlagen i sina egna länder. Många översättare tipsar aktivt förlag i sina länder om intressanta finländska titlar.

FILI beviljar finländska förlag / agenturer / översättare stöd för provöversättningar som ofta har stor betydelse för att väcka intresse hos en utländsk köpare.