Våra stödresultat har publicerats

FILI:s delegation har på sitt möte den 11 juni fattat beslut om stödena. Beviljade stöd har nu publicerats på vår webbplats: https://fili.fi/sv/stod/beviljade-stod/.

Vår nästa ansökningsomgång börjar den 1 oktober.