Vårens stödresultat har publicerats

FILI:s delegation har på sitt möte den 17 juni fattat beslut om stöden. Beviljade stöd har nu publicerats på vår webbplats här.