Stödbeslut publiceras senast den 13.12

Ansökningsomgången för FILI:s stöd gick ut den 1.11. FILI:s delegation fattar stödbeslut på sitt möte och de publiceras senast den 13 december 2019.

Vår nästa ansökningsomgång börjar den 1 januari 2020.

Sökanvisningarna