WCN Emerging Translator Mentorships 2016

Writers’ Centre Norwich erbjuder ett mentorprogramm för översättare. Det finns en plats för en blivande översättare från finlandssvenska till engelska.

Ansökningsfristen utgår den 30 juli.
Information & sökanvsiningar finns på Writers’ Centre Norwich webbsida.