Kiitosesimerkkejä

ENGLANTI:
This work has been published with the financial assistance of
FILI – Finnish Literature Exchange
[Publisher’s name] gratefully acknowledges the financial assistance of
FILI – Finnish Literature Exchange

RUOTSI:
Boken har översatts med stöd av FILI – Center för litteraturexport

SUOMI:
FILI – Kirjallisuuden vientikeskus on tukenut tämän kirjan kääntämistä