Exempel på omnämnanden

ENGELSKA:
This work has been published with the financial assistance of
FILI – Finnish Literature Exchange

SVENSKA:
Boken har översatts med stöd av FILI – Center för litteraturexport

FINSKA:
FILI – Kirjallisuuden vientikeskus on tukenut tämän kirjan kääntämistä