Kustantajat ja kirjallisuusagentit voivat hakea näytekäännöstukea myyntityönsä tueksi. Tukea voivat saada myös muiden hakijoiden hyvin suunnitellut vientihankkeet, joiden tavoitteena on löytää teokselle ulkomainen kustantaja ja joilla on laajaa potentiaalia (enemmän kuin yksi teos tai kielialue). Etusijalla ovat englanninkieliset näytekäännökset.

Hakijalla tulee olla valtuudet edustaa kirjan käännösoikeuksia ja valmiudet käydä tarjous- ja sopimusneuvottelut ulkomaisen kustantajan kanssa.

Tukea voi saada Suomessa julkaistujen suomeksi, suomenruotsiksi tai saameksi kirjoitettujen teosten näytekäännöksiin.

Hakuaika on jatkuva. Vuoden 2022 hakemusten käsittelyajat ovat maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Kyseisen kuun alkuun mennessä lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Huomatkaa: hakekaa tukea hyvissä ajoin etukäteen seuraavan kauden kirjoille. Tukea myönnetään niin kauan kuin siihen korvamerkittyä vuotuista rahoitusta on jäljellä.

Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätöksistä sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionavustuslain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Jos käännöshanke peruuntuu, viivästyy tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai käännöstukipäätöksen jälkeen (esim. kääntäjä vaihtuu tai näytekäännös on olennaisesti arvioitua lyhyempi), on näytekäännöstuen saajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin (). Jos näytekäännöstä ei ole toimitettu FILIIn 6 kuukauden kuluessa tuen myöntöpäivästä, tuki peruuntuu automaattisesti. Mikäli valmis näytekäännös on olennaisesti lyhyempi kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, pidättää FILI oikeuden arvioida tuen määrä uudelleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.