Ulkomaiset kustantajat voivat hakea FILIstä tukea teettääkseen lukijalausunnon Suomessa julkaistusta kauno-, tieto-, lasten- tai nuortenkirjasta. Tuen tavoitteena on edistää Suomen kirjallisuuden kääntämistä ulkomailla.

Tuki on enintään 100€ / lausunto ja hakijan täytyy maksaa se kokonaisuudessaan lausunnon laatijalle. Hakuaika on jatkuva ja hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakemusten käsittelyaika on enintään kuukauden ja tuki on voimassa kuusi kuukautta.

Samasta kirjasta on mahdollista teettää useampia lukijalausuntoja.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja hakemuksesta anneta ulkopuolisille. Voitte olla meihin tarvittaessa yhteydessä myös, mikäli ette ole löytäneet lukijalausunnon laatijaa.

Maksamme tuen, kun hakija on toimittanut valmiin lukijaraportin FILIin. Tuen saajan on allekirjoitettava valtionavustussopimus. Tilitiedot ja tarvittavat liitteet toimitetaan FILIn sähköisen tukijärjestelmän kautta. Tuen maksajana näkyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

FILIn tukiohjelmia rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.