Utländska förlag kan söka stöd från FILI för att låta göra ett lektörsutlåtande om en skönlitterär, facklitterär, barn- eller ungdomsbok som utgivits i Finland. Syftet med stödet är att främja översättningen av finländsk litteratur i utlandet.

Stödet är maximalt 100€ / utlåtande och den sökande måste betala ut det i sin helhet till lektören. Ansökningstiden är kontinuerlig och ansökan görs elektroniskt. Behandlingstiden för ansökningarna är högst en månad och stödet är giltigt i sex månader.

Det är möjligt att låta göra flera lektörsutlåtanden om samma bok.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt och information om dem lämnas inte ut till utomstående. Ni kan vid behov även kontakta oss om ni inte har hittat någon lektör.

FILIs stödprogram finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Ett avtal skickas per post till dem som fått ett positivt stödbeslut för signering i enlighet med stadsunderstödslagens krav.