Kirjallisuusviennin arvo -selvityksen uudet luvut ja Finnland. Cool. -kooste julkaistu

FILI ja Suomen kustannusyhdistys ovat tilanneet MediaCleveriltä Kirjallisuusviennin arvo 2011–2015 -selvityksen, jonka vuosiraportti 2014 on valmis:
Kirjallisuusviennin arvo 2011–2015 / vuosi 2014

Finnland. Cool. -hankkeen kokoava loppuraportti on myös valmistunut:
FILIn Frankfurt-hankkeen loppuraportti

FILIn raportti sisältää lopussa linkit Cuporen arviointiin hankkeen hallinnosta sekä Suomen Saksan-instituutin itsearviointiin heidän Cool2014.de-hankkeestaan.