Suomalaisen kirjallisuuden vienti vetää – luvut puhuvat puolestaan

Kirjallisuusviennin arvoa selvitetty ensi kertaa: käännösoikeuksien myynti kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2012 liki 60 %.

Suomalaisen kirjallisuusviennin arvoa mitataan ensimmäistä kertaa Suomen kirjallisuuden vienti- ja asiantuntijaorganisaatio FILIn ja Suomen Kustannusyhdistys ry:n Media Cleveriltä tilaamassa selvityksessä. Selvitys tulee kattamaan vuodet 2011–2015.

Ensimmäiset tulokset vuosilta 2011 ja 2012 ovat valmistuneet ja ne todistavat maamme kirjallisuusviennin kovaa kasvua. Kirjallisuusviennin arvo 2011 oli 1,26 miljoonaa euroa, kun se 2012 oli noussut jo 1,98 miljoonaan euroon. Luvut kattavat Suomen kirjallisuuden julkaisuoikeuksien myynnistä ulkomaille kertyneet tulot.

Luvut on kerätty kotimaisilta kustantajilta ja agenteilta nimettöminä ja sisältävät toteutuneet myynnit. Ulkomaisten agentuurien myymät oikeudet eivät ole luvuissa mukana. Selvityksen ulkopuolella ovat kirjojen ulkomaan kappalemyynnistä kertyneet tulot. Näin ollen kirjallisuusviennin bruttotulot ovat vielä tässä ilmoitettuja lukuja korkeammat.

Vastaajien arvioiden mukaan käännösoikeuksien myyntituloista n. 50 % tulee kaunokirjallisuudesta (proosa), noin kolmannes lasten kuvakirjoista ja romaaneista ja kymmenisen prosenttia tietokirjallisuudesta. Näissä osuuksissa ei ollut tapahtunut huomattavaa muutosta vuosien 2011 ja 2012 välillä.

Suomen kirjallisuusvienti on ollut kasvussa viime vuodet: ala on ammattimaistunut, kotimainen kirjallisuus on korkeatasoista ja kääntäjien kouluttaminen on tuottanut tulosta, minkä lisäksi Suomen teemamaavuosi Frankfurtin kirjamessuilla 2014 on lisännyt erityisesti saksalaisten kustantamoiden kiinnostusta kirjallisuuteemme.

Lisätiedot:

FILI – Finnish Literature Exchange, Iris Schwanck, 040-508 0331,

Media Clever, Janne Silvonen, 040-514 7715,