Pressmeddelande: Exporten av finländsk litteratur ökar – siffrorna talar för sig själva

Värdet av litteraturexporten utrett för första gången: försäljningen av översättningsrättigheter ökade med närmare 60 % mellan 2011 och 2012.

Värdet av den finländska litteraturexporten mäts för första gången i en utredning initierad av FILI – Finnish Literature Exchange (export- och specialistorganisationen för finländsk litteratur), och Finlands Förlagsförening rf. Utredningen genomförs av Media Clever och kommer att omfatta åren 2011–2015.

De första resultaten för åren 2011 och 2012 är färdiga och visar på den snabbt växande litteraturexporten från Finland. Litteraturexportens värde uppgick till 1,26 miljoner euro år 2011, och 2012 hade det stigit till hela 1,98 miljoner euro. Siffrorna omfattar inkomsterna från försäljning av utgivningsrättigheter av finländsk litteratur utomlands.

De har inhämtats anonymt från finländska förlag och agenter och innehåller endast de faktiska resultaten. Rättigheter som sålts av utländska agenturer ingår inte i siffrorna, och även inkomster av sålda böcker i utlandet ligger utanför utredningens område. Således är bruttoinkomsterna av litteraturexporten ännu högre än siffrorna som anges här.

Enligt de svarandes bedömningar kommer ca 50 % av försäljningsintäkterna för översättningsrättigheter från skönlitteratur (prosa), omkring en tredjedel från bilderböcker och romaner för barn och ungefär tio procent från facklitteratur. I denna fördelning har inga betydande förändringar skett mellan åren 2011 och 2012.

Finlands litteraturexport har ökat på senare år: branschen har professionaliserats, den finländska litteraturen håller hög nivå och utbildandet av översättare har gett resultat, och därutöver har Finlands temaår på bokmässan i Frankfurt 2014 ökat i synnerhet tyska förlags intresse för vår litteratur.

Mer information:

FILI – Finnish Literature Exchange, Iris Schwanck, 040-508 0331,

Media Clever, Janne Silvonen, 040-514 7715,