Anmäl endast hela verk (böcker av en upphovsman eller översättningsantologier med flera upphovsmän).

Du kan antingen skriva in översättningens uppgifter i formuläret eller skanna eller fotografera sidorna i översättningen där dessa uppgifter anges. Du kan också göra både också för att komplettera uppgifterna.

Om din översättning ingått i en översättningsantologi ska du ange alla bibliografiska uppgifter om boken och även skanna eller fotografera innehållsförteckningen.

  Ange informationen i formuläret


  (Meddela om din översättning getts ut i en ny upplaga.)


  (Ange den sista numrerade sidan. Om sidorna inte är numrerade, uppskatta antalet sidor.)


  (Ilmoita tässä, jos teoksessa on kuvitusta. Merkitse kuvittaja(t), jos tiedossa.)

  ELLER:
  Skicka skannade eller fotograferade bilder med formulärets uppgifter

  Fotografera eller skanna de boksidor som innehåller ovanstående uppgifter.