Ansökningsperioden för fellowship-program har förlängts

Bästa översättare, ansökningsperioden för FILIs fellowship-program har förlängts till den 30 maj.
Sök till fellowship-programmen här.