Ansökningstiden för FILI’s översättningsstöd har börjat den 1 april

FILI’s översättningsstöd går att ansöka mellan 1 april och 1 maj 2022. Resultat publiceras i mitten av juni.
https://fili.fi/sv/stod/