Den finländska litteraturens marknadsvärde 2017

Utredningen Litteraturexportens värde, med FILI – Center för litteraturexport som beställare och Media Clever som producent, har publicerats. Förra året uppgick försäljningen av utländska rättigheter för finländsk litteratur till 2,36 miljoner euro och 562 rättigheterna såldes till utlandet.

Rapporten för 2017