Finland är cool även med sin mässpaviljong i Frankfurt

Utbildning är en central del av Finlands strategi som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014, och detta budskap vill man även omsätta i handling i genomförandet av projektet. Det visuella profilen för FINNLAND. COOL.-projektet är framtagen av tre studenter i grafisk design på Aalto-universitetet, Jinhee Kim, Anssi Kokkonen och Tommi Leskinen. Finlands 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljong designas i sin tur av tre magisterstudenter i lokal- och möbeldesign på samma universitet: Natalia Baczyńska Kimberley, Nina Kosonen och Matti Mikkilä.

Paviljongens design är inspirerad av sloganen FINNLAND. COOL.: ambitionen har varit att skapa ett lugnt första intryck som gradvis öppnar sig för besökaren ju närmare bekantskap hon stiftar med det och rör sig i utrymmet. Stämningen har enligt trion bakom designen inspirerats av det finska bibliotekets värderingar, människoorientering och jämställdhet. Paviljongen består av sex cirklar som avslöjar sitt innehåll, sin stämning och sina överraskningar först när man träder in i dem. Utställningarna, scenen med läktare och kaféet är alla uppbyggda i anslutning till sin egen cirkel. De arkitektoniska och monumentala cirklarna är lätta till konstruktionen och ser ut att sväva i rummet. Deras rena former och ljusa färg skapar en stillsam miljö för utställningen verkliga innehåll.

→ Visualiseringar av mässpaviljongen (pdf, 358 kb)

Paviljongen fylls av finskt litteraturprogram under bokmässan i Frankfurt den 8–12.10.2014. Finlands litteraturprogram i det tyskspråkiga Europa börjar redan på bokmässan i Leipzig nästa vecka och fortsätter under hela återstoden av året. Hittills bjuder sammanlagt 22 olika litteraturevenemang på finskt litteraturprogram, av vilka bokmässan i Frankfurt givetvis är det största. Över 40 finländska författare har hittills bekräftat sin medverkan på mässan. Bara i Frankfurt kommer omkring 80 finländare att uppträda.

Bekräftade samarbetspartner till Finnland. Cool.-projektet är Stora Enso, Artek och LähiTapiola.

”Som Europas ledande producent av bokpapper vill Stora Enso genom sin medverkan visa sin tro på den tryckta boken och läsandets betydelse. Samarbetet har en särskild betydelse, för på senare tid har man talat mycket om den tryckta bokens ställning”, säger marknadsföringschef Katariina Tanner på Stora Ensos division Printing and Reading. Stora Enso har en lång historia inom tillverkning av bokpapper och jag tror att den trycka boken har en ställning även på framtidens litterära fält”, fortsätter hon.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Informatör Silja Hakulinen / FILI, 040-534 7526,