Anmäl ett verk till översättningsdatabasen

Anmäl endast hela verk (böcker av en upphovsman eller översättningsantologier med flera upphovsmän).

Du kan antingen skriva in översättningens uppgifter i formuläret eller skanna eller fotografera sidorna i översättningen där dessa uppgifter anges. Du kan också göra både också för att komplettera uppgifterna.

Om din översättning ingått i en översättningsantologi ska du ange alla bibliografiska uppgifter om boken och även skanna eller fotografera innehållsförteckningen.


Ange informationen i formuläret


(Meddela om din översättning getts ut i en ny upplaga.)


(Ange den sista numrerade sidan. Om sidorna inte är numrerade, uppskatta antalet sidor.)


(Ilmoita tässä, jos teoksessa on kuvitusta. Merkitse kuvittaja(t), jos tiedossa.)

ELLER:

Skicka skannade eller fotograferade bilder med formulärets uppgifter

Fotografera eller skanna de boksidor som innehåller ovanstående uppgifter.