Översättarresidenset uppskjutet till hösten, ansökningstiden utgår den 9 maj

Vi erbjuder litterära översättare bosatta utanför Finland möjlighet till residensvistelse i Helsingfors. År 2021 äger FILI:s översättarresidens rum först i november, 1.11–21.11.2021.

Ansöningstiden börjar 19.4.2021 och slutar 9.5.2021 (kl 23.59 finsk tid).

Läs mer på vår webbplats:https://fili.fi/sv/for-oversattare/kaantajaresidenssi/