Översättarresidenset uppskjutet till hösten, ansökningstiden fortsätter till augusti

Vi erbjuder litterära översättare bosatta utanför Finland möjlighet till residensvistelse i Helsingfors. År 2021 äger FILI:s översättarresidens rum först i november, 1.11–21.11.2021.

Ansöningstiden slutar 15.8.2021 (kl 23.59 finsk tid).

Läs mer på vår webbplats:https://fili.fi/fili2021b/sv/for-oversattare/kaantajaresidenssi/