Fellowship-programmet för översättare 2021, sök med innan den 16 maj

FILI organiserar fellowship-programmet för översättare i samband med Helsingfors bokmässa också i år.

Under programmet är det möjligt att träffas med förläggare, litterära agenter, författare och kollegor och delta i Helsingfors bokmässa på torsdag till fredag ​​28-29 oktober.

Ansökningsperioden tar slut den 16. maj 2021. Ansökan måste åtföljas av ett CV. Vid val av deltagare prioriteras översättare som har en profil och en uppdaterad CV / publikationslista i Kääntöpiiri, www.kaantopiiri.fi.

Sökande kommer att underrättas om urvalsbesluten senast 7.6.2021.

Ansökningsblanketten

Mer information: Merja Aho,

NOTERA! Vald för 2020-stipendiet: Fyll nu i ansökan igen, för tekniskt kommer behandlingen av ansökningar att bli smidigare då.