Pilotprojekt Mästarklassen börjar

FILI tillsammans med sju finländska kulturinstitut i utlandet piloterar en mentorsmodell för översättarutbildningen. Benelux-institutet har utlyst en översättartävling och institutet i Sankt Petersburg har publicerat en ansökningsblankett och -anvisningar.

Översättartävling på Benelux-institutets webbsida (på finska), (tävlingstiden går ut den 31 mars).

Ansökningsanvisning och -blankett (på finska) för översättarseminariet i Sankt Petersburg (ansökningstiden går ut den 15 mars).