Turid Farbregd har mottagit Norska kritikerförbundets översättarpris

Den norska översättaren Turid Farbregd fick kritikerpriset för sin översättning av Katja Kettus Kätilö (Barnmorskan, norska: Jordmora), som förbundet därmed har utsett till fjolårets bästa översättning.

Mera information på Norska kritikerförbundets nätsida.