Översättarnas efterlängtade fellowship börjar idag

Över 60 översättare deltar i år i fellowship-evenemangen i samband med årets upplaga av Helsingfors bokmässa. De översätter till mer än 30 olika språk. Idag den 25.10 får översättarna ta del av gedigna översikter av utgivna böcker på finska och finlandssvenska, träffa författare och även sätta sig in i arbetsergonomi. Under mässdagarna 26–27.10 träffar översättarna litterära agenter och får bekanta sig med bokmässans breda utbud.

FILIS program under Helsingfors bokmässa

Torsdag 26.10 kl. 15.00–15.30 Töölö-scenen: Vad är litteraturexport och hur får vi den att växa?
Samtal med FILIs direktör Tiia Strandén, Taikes direktör Kaisa Rönkkö, författaren Antti Tuomainen och EALA:s verkställande direktör Elina Ahlbäck. Moderator är Ville Blåfield.

Torsdag 26.10 klo 18.00–18.30 Töölö-scenen: Författaren och översättaren på samma sida
Samtal med författaren Pajtim Statovci och översättaren Claire Saint-Germain.

Fredag 27.10 klo 15.00–15.30 Töölö-scenen: Leden från Finland till världen
Samtal med författaren Rosa Liksom och översättaren Janina Orlov.