Sök till fellowship-programmet för översättare

Fellowship-gruppen 2022.

FILI – Center för litteraturexport arrangerar ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa 24–27.10. Ansökningstiden har börjat och slutar den 3. maj. Urvalsbeslutet meddelas senast 15.5.

Fellowship-programmet har ingen deltagaravgift. FILI betalar deltagarnas resekostnader samt boendet för tre nätter från 24 till 27.10.

Till ansökan ska du bifoga din aktuella CV eller hellre en länk till din profil i översättargemskapen Kääntöpiiri. Översättare kan delta i fellowship-programmet på FILI:s bekostnad högst vartannat år (eller på egen bekostnad).

Ytterligare information ger Merja Aho på FILI,

Sök här till fellowship-programmet 2023 för översättare av finlandssvensk litteratur.