Sök till FILI:s fellowship-program för översättare!

Centret för litteraturexport FILI arrangerar igen ett fellowship-program för översättare i samband med Helsingfors bokmässa från 20. till 23 oktober 2020. Fellowship-programmet är avsett för översättare som översätter från finlandssvenska till andra språk och bor utomlands eller i Finland.

Det elektroniska ansökningsformuläret har öppnats, ansökningstiden går ut den 24 maj 2020. Urvalsbeslutet meddelas till de sökande senast 15 juni 2020. Utgående från ansökningarna väljs 12 översättare att delta i programmet.

FILI ersätter resekostnader åt deltagare samt arrangerar och betalar boendekostnader för tre nätter (20–23 oktober.)

Läs mera om programmet:
https://fili.fi/fili2021b/sv/for-oversattare/utbildning-och-seminarier/