Statens utländska översättarpris till Claire Saint-Germain

Statens utländska översättarpris tilldelas i år Claire Saint-Germain, som på ett förtjänstfullt sätt har översatt finländsk litteratur till franska. Priset har delats ut sedan 1975. Prissumman är 15 000 euro. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar översättarpriset årligen på förslag av Centret för litteraturexport FILI.

Claire Saint-Germain (f. 1979) inledde sin karriär 2011 och har under sina tio år som verksam översättare blivit en av de mest uppskattade och sysselsatta översättarna av litteratur. Saint-Germain har redan hunnit översätta över 30 böcker: 17 romaner för vuxna, tio bilderböcker för barn, två fackböcker och två seriealbum. Saint-Germain har översatt i synnerhet modern finsk litteratur, såsom Tommi Kinnunen, Sirpa Kähkönen, Laura Lindstedt, Aki Ollikainen, Riikka Pulkkinen, Marisha Rasi-Koskinen och Pajtim Statovci. Saint-Germain har också fungerat som mentor för många nya översättare.

Till exempel Laura Lindstedts romaner, av vilka jag översatt Oneiron och Min vän Natalia, har varit mycket inspirerande. De har ett feministiskt och lekfullt grepp. Båda romanerna behandlar kvinnans röst, sinne och kropp i skönlitteraturen och ifrågasätter också könsbetingade maktstrukturer i samhället”, säger Saint-Germain.

Saint-Germain har också med fröjd följt med utvecklingen av en hel litterär karriär då hon översatt Pajtim Statovcis romaner.

Det är en ära och rätt så sällsynt att ända från början få vara med i de olika skedena av en författares karriär. Det var väldigt inspirerande att översätta dessa tre romaner – de fick mig dessutom att resa ända till Albanien.”

Claire Saint-Germains översättningsarbeten har fått utmärkta recensioner i medierna. De har också stärkt den moderna finska litteraturens ställning i Frankrike. Över 20 finska litterära verk publiceras på franska årligen.

”Översättning är en genre av skrivande där såväl begränsningarna som möjligheterna dras till sin spets. Översättaren förflyttar sig mellan två världar av tecken och betydelser. Gästvänlighet är en oerhört betydelsefull egenskap för en översättare – vi måste vara öppna för gästen. Samtidigt måste vi behärska hur betydelser transporteras och översätts från ett språkligt och kulturellt system till ett annat. Det kräver noggrannhet, känslighet, teknik och kreativ kraft. Varje bok som ska översättas är således i sig både inspirerande och utmanande.

För närvarande har Saint-Germain E.L. Karhus Veljelleni under arbete – hon översätter både romanen och pjäsen. Efter det står översättningar av Matias Riikonens Matara, Jukka Viikiläs Taivaallinen vastaanotto och Laura Lindstedts och Sinikka Vuolas 101 tapaa tappaa aviomies (tillsammans med Aleksi Moine) samt seriealbum och modern samisk poesi på tur.

Ytterligare information och bokning av intervjuer: Hannele Jyrkkä, FILI, tfn 040 5347 526, FILI – Centret för litteraturexport gör den inhemska litteraturen mer känd internationellt. FILI beviljar bland annat översättnings- och tryckningsstöd. FILI grundades 1977 i anslutning till Finska Litteratursällskapet.