Statens utländska översättarpris till Maima Grīnberga

Grinberga har översatt hela 100 böcker till lettiska

Statens utländska översättarpris tilldelas i år Maima Grīnberga (f. 1969), som på ett förtjänstfullt sätt har översatt finländsk litteratur till lettiska. Priset har delats ut sedan 1975. Prissumman är 15 000 euro. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar översättarpriset årligen på förslag av Centret för litteraturexport FILI.

Under sina 27 år som översättare har Maima Grīnberga hunnit översätta rekordmånga böcker: över 40 böcker från finska till lettiska och omkring 60 böcker från estniska till lettiska. Grīnberga inledde sin karriär 1996. Hon är en av de mest uppskattade översättarna av litteratur och har ett omfattande expertnätverk både i Lettland och i Finland. Grīnberga har översatt allt från finländsk skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur till olika faktaböcker och pjäser.

Det arbete som översättarna gör är mycket viktigt. Det är ett bra exempel på hur hela kedjan måste vara i skick för att finländsk litteratur ska kunna föras ut i världen och läsas i även andra länder. Regeringen vill stärka internationaliseringen inom kultursektorn. Litteraturen är ett utmärkt exempel på en bransch som stöds av tillväxtstrategin för de kreativa branscherna”, säger minister Sari Multala.

Efter ett par års studier i lettisk filologi i Riga bytte Grīnberga till estnisk filologi vid universitet i Tartu. I studieprogrammet ingick också ”tvångsfinska”, ett språk som hon förälskade sig i när hon för första gången reste med Georg Ots-färjan till Helsingfors och hörde fyllgubbar svära på finska. Hon bekantade sig med finländsk litteratur på en internationell sommarkurs i Kuopio i början av 1990-talet. Läraren Marja-Leena Miettinen rekommenderade fem böcker för de studerande. Rosa Liksoms och Pentti Saarikoskis texter fångade henne direkt.

Nästan varje bok har sina egna frågeställningar. Och sina egna utmaningar. För mig som översättare är de böcker som har krävt mest eftertanke, experiment och ansträngning de där författaren har använt sig av både skriftspråk och dialekter, bland annat Rosa Liksoms böcker, Väinö Linnas Okänd soldat och Katja Kettus Kätilö, samt de där språket spelar en särskild roll, till exempel Mikko Rimminens Pussikaljaromaani”, säger Grīnberga.

Hon minns fortfarande tydligt hur fantastiskt det kändes att hitta den rätta rytmen och flödet i översättningen av Mika Waltaris roman Sinuhe egyptiern.

”Jag kände mig också tacksam vid översättningen av Riitta Jalonens roman Kirkkaus och Olli Jalonens böcker 14 solmua Greenwichiin och Taivaanpallo. Jag har även haft stor glädje av Johanna Sinisalos lysande texter. Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst: Selja Ahava, Tommi Kinnunen, Katri Lipson, Riikka Pulkkinen, Emmi Itäranta, Kristina Carlson, Sinikka Nopola, Tiina Nopola, Aino Havukainen, Sami Toivonen och alla andra – tack,” konstaterar den prisbelönta översättaren.

För närvarande översätter Grīnberga ett omfattande urval av Eeva-Liisa Manners diktverk och Osmo Tapio Räihäläs Finlandiabelönade faktabok Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa. Följande i tur är Riikka Pulkkinens roman Lumo.

”Allt jag lärt mig och alla mina uppfattningar om översättning har jag fått genom att översätta och reflektera tillsammans med kolleger och språkvårdare. En av de viktigaste insikterna har varit hur kontextbundet allt är. Varje ny bok är en ny värld med sina egna möjligheter och spelregler.

Ytterligare information och bokning av intervjuer: Hannele Jyrkkä, kommunikationschef, Centret för litteraturexport FILI, tfn 040 5347 526,

FILI – Centret för litteraturexport gör den inhemska litteraturen mer känd internationellt. FILI beviljar bland annat översättnings- och tryckningsstöd. FILI grundades 1977 i anslutning till Finska Litteratursällskapet.