Översättare av finländsk litteratur samlas på bokmässan i Frankfurt – över 60 översättare från hela världen deltar

Som en del av Finlands temalandsprojekt på bokmässan i Frankfurt ordnar FILI ett separat programpaket för översättare av finländsk litteratur.Det är första gången i bokmässans historia som översättarna uppmärksammas ordentligt med eget program.

60 översättare har redan anmält sig till programmet, varav 54 översätter från finska och 6 från finlandssvenska till sammanlagt 16 språk.En tredjedel av deltagarna översätter till tyska.

Under det tre dagar långa översättarprogrammet bekantar sig deltagarna med bokmässan ur den professionella översättarens perspektiv och lär sig mer om översättarens position i litteraturexporten.Världens största evenemang inom bokbranschen är inriktat på försäljning av översättningsrättigheter, vilket är viktigt att sätta sig in i även för översättare, för många av dem agerar ambassadörer för finländsk litteratur i sina hemländer och marknadsför finländsk samtidslitteratur till lokala förlag.

Målet för temaprojektet FINNLAND. COOL. är att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheter för finländsk litteratur till en högre nivå.Detta är inte möjligt utan yrkeskunniga översättare, som FILI sedan länge arbetat med att utbilda.Under årens lopp har man bland annat ordnat översättarseminarier för nybörjaröversättare, för specialiserade översättare inom olika typer av litteratur och till och med för översättare av samma författare eller samma bok.

Finlands temalandsår till ära delar undervisnings- och kulturministeriet i år undantagsvis ut det utländska översättarpriset på Frankfurts bokmässa. Priset delas i år ut för 40:e gången och uppgår till 15 000 euro. Det ges årligen till en litterär översättare utifrån exportorganisationen för Finlands litteratur FILIs delegations förslag. Mottagaren tillkännages den 8 oktober i Finlands mässpaviljong.

Mer information:
Iris Schwanck, chef för FILI och FINNLAND. COOL.-projektet, +358 (0)40 5080 331,