Finländska litteraturprogrammet i det tyskspråkiga Europa 2014

Finlands litteraturprogram i det tyskspråkiga Europa byggs i nära samarbete med tyska förläggare, litteraturhus och andra institutioner. Läs mera om processen i vår blogg!