SLS har tagit över stöd som beviljas av Delegationen för den svenska litteraturens främjande

Administrationen av de statsfinansierade stöd som Delegationen för den svenska litteraturens främjande beviljar har från och med 1.1.2018 övergått från FILI till Svenska litteratursällskapet. Ansökningstiden går ut den 1 maj 2018 som också förut.

Ansökningsanvisningar mm. finns på SLS webbtjänst.