Learning comes from Finland– även finländsk läromedelsexpertis deltar på bokmässan i Frankfurt 2014

År 2014 är Finland temaland för världens största evenemang i bokbranschen, bokmässan i Frankfurt. Temalandsprojektet ”Finnland.Cool.” kommunicerar den finska berättelsen om betydelsen av läsande, lärande och utbildning samt om möjligheten till en jämlik tillgång till detta.

”Finländarnas största rikedom ligger inte i skogar eller gruvor, även om de givetvis också behövs. Finländarnas största rikedom består i bildning, hög kunskapsnivå, läsförståelse och i förmågan att tillgodogöra sig information.”

Med dessa ord sammanfattade kulturminister Paavo Arhinmäki grunden till Finlands know-how på Frankfurts bokmässa 2013. Ministern definierade vår utbildning som en grundpelare för den finska jämställdheten och demokratin: Nästan alla barn och unga deltar i en enhetlig, högklassig och offentligt finansierad grundskoleutbildning. Yrkeskunniga lärare med en bred och högklassig högskoleutbildning säkerställer en undervisning av hög kvalitet. Ministern motiverar vårt lilla lands framgångar med satsningarna på utbildning och lärande.

Lärande och utbildning i centrum

”För första gången i Frankfurts bokmässas långa historia sträcker sig temalandets nationella avdelning över två hallar och omfattar såväl allmän utgivning som utgivning av läromedel”, berättar Iris Schwanck, chef för FILI som koordinerar Frankfurt 2014-projektet.

Finländsk utbildningskompetens är en framgångssaga som bekräftas i globala undersökningar. De finländska lärarna tillhör de bästa i världen, och det sömlösa samarbetet för skolans utveckling, från den högsta statsmakten hela vägen till eleven, är en viktig faktor för Finlands framgångar inom lärande. Frankfurt 2014-projektet ger en samlad och bred presentation av finländsk undervisnings- och läromedelskompetens för internationella specialister inom lärande och utbildning. Det strategiska målet är att öka Finlands export av lärandelösningar. Även mässpaviljongen och projektets grafiska profil har genomförts som ett studerandeprojekt i samarbete med Aalto-universitetet.

Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI. För läromedelsdelenLearning comes from Finland ansvarar Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, som fått separat finansiering för ändamålet från undervisnings- och kulturministeriets utbildnings- och vetenskapspolitiska avdelning.

FILI koordinerar Finlands största kulturexportprojekt, vars program skapas i samarbete med finländska förläggare och andra litteraturexperter samt med berörda ministerier och aktörer inom kulturområdet. Tack vare sin temalandsstatus får Finlands litteratur och lärandelösningar gott om uppmärksamhet såväl på mässan som i tyska och internationella medier under hela året.

Mer information:

Iris Schwanck / FILI – Finnish Literature Exchange, tfn 040 5080 331,

Teuvo Sankila / Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, tfn 050 3737474,

FILI – Finnish Literature Exchange är en expert- och exportorganisation, som stöder översättning, tryckning och utgivning av litteratur. FILI främjar även kännedomen om Finlands litteratur i utlandet. www.finlit.fi/fili