Learning comes from Finland – myös suomalainen oppimateriaaliosaaminen mukana Frankfurtin kirjamessuilla 2014

Suomi on maailman suurimman kirja-alan tapahtuman, Frankfurtin kirjamessujen teemamaa vuonna 2014. Teemamaahanke ”Finnland. Cool.” viestittää suomalaista tarinaa lukemisen, oppimisen ja koulutuksen merkityksestä sekä niiden tasa-arvoisesta saavutettavuudesta.

”Suomalaisten suurin omaisuus ei ole metsissä eikä kaivoksissa, vaikka niitäkin toki tarvitaan. Suomalaisten suurin omaisuus on sivistys, korkea osaaminen, kyky ymmärtää lukemaansa, omaksua tietoa.”

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki kiteytti näillä sanoin Frankfurtin kirjamessuilla 2013 suomalaisen osaamisen perustan. Ministeri määritti suomalaisen tasa-arvon ja demokratian kulmakiveksi koulutuksemme: Lähes jokainen lapsi ja nuori osallistuu yhdenmukaiseen, laadukkaaseen ja julkisesti rahoitettuun peruskoulutukseen. Laajan ja laadukkaan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattitaitoiset opettajamme takaavat tasokkaan opetuksen. Koulutukseen ja oppimiseen panostaminen selittää ministerin mukaan pienen maamme menestymisen.

Oppiminen ja koulutus keskiössä

”Ensimmäistä kertaa Frankfurtin kirjamessujen pitkässä historiassa teemamaan kansallinen osio ulottuu kahteen halliin ja käsittää sekä yleisen kustantamisen että oppimateriaalikustantamisen”, kertoo Frankfurt 2014 -hanketta koordinoivan FILIn johtaja Iris Schwanck.

Suomalainen koulutusosaaminen on menestystarina, jonka tuloksia globaalit tutkimukset vahvistavat. Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita, ja saumaton yhteistyö koulun kehittämisessä ylimmän valtiovallan tasosta oppilaaseen saakka on suomalaisen oppimismenestyksen merkittävä valtti. Frankfurt 2014 -hanke esittelee suomalaista koulutus- ja oppimateriaaliosaamista kansainvälisille oppimisen ja koulutuksen ammattilaisille keskitetysti ja laajasti. Strategisena tavoitteena on Suomen oppimisratkaisuviennin kasvattaminen. Myös messupaviljonki ja hankkeen graafinen ilme on tehty opiskelijatyönä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Teemamaahanketta koordinoi kirjallisuuden vientiorganisaatio FILI. Oppimateriaalien Learning comes from Finland -osuudesta vastaa Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalityöryhmä, joka on saanut tähän erillisrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osastolta.

Suomen suurimman kulttuurivientitapahtuman ohjelma rakennetaan yhteistyössä suomalaisten kustantajien ja muiden kirjallisuuden asiantuntijoiden sekä keskeisten ministeriöiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Teemamaastatuksen ansiosta Suomen kirjallisuus ja oppimisratkaisut saavat runsaasti huomiota niin messuilla kuin koko vuoden ajan saksalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

Lisätiedot:

Iris Schwanck / FILI – Finnish Literature Exchange, p. 040 5080 331,
Teuvo Sankila / Suomen Kustannusyhdistyksen oppimateriaalityöryhmä, p. 050 3737474,