Klaus-Jürgen Liedtke, bild: Hanna Sjöberg

Klaus-Jürgen Liedtke
Klaus-Jürgen Liedtke korrläser finlandssvenska modernister. Bild: Hanna Sjöberg

Hur jag blev översättare:

Under min studietid fick jag de första förfrågningarna om att översätta åt ett förlag i Väst-Berlin. Och jag blev även medbjuden att delta i en antologi med svensk poesi som anordnades på det nystartade Europäisches Übersetzer-Kollegium i Straelen.

Där lärde jag känna Bengt Holmqvist som rekommenderade mig till Manfred Peter Hein och jag blev antagen som redaktör för finlandssvensk litteratur på bokserien och årsboken TRAJEKT (1981–1986). Jag la upp ett program om vilka böcker som skulle ingå i serien: Tavaststjerna (Hårda tider), Elmer Diktonius (Janne Kubik), Christer Kihlman (Människan som skalv) och (som dock aldrig blev utgiven) Matthias Alexander Castréns Resor i Norden (till Lappland och Sibirien).

Böcker jag skulle vilja översätta / mina favoritöversättningar:

Min favorit är Janne Kubik av Diktonius, men jag kan inte undvika att nämna min kassett i fem band med de finlandssvenska modernisterna (960 sidor, tvåspråkigt, viktigast bland dem kanske Gunnar Björling-volymen ”och japanlik en metarbåt”).

Översättandets nöjen och utmaningar:

Det som lockar och eggar mig med att översätta är väl det kameleontiska, att härma genom att byta roll och gestalt, att även språkligt fånga in och gestalta en annans ton – och detta med stor akribi. Det måste finnas en utmaning i texten (som knappast finns i en föregiven genre).

Det att jag översatt så många klassiker beror på att man ser mer vad som saknas när man kan överblicka en större tidsrymd.

Finländsk litteratur i Tyskland:

Temalandsåret på bokmässan i Frankfurt 2014 har verkligen gett den en skjuts! Marginalen har i alla fall vuxit. Men att finlandssvensk litteratur finns har inte blivit mera känd precis.

När kassetten med de finlandssvenska modernisterna recenserades i ett samtal på radio i programmet Büchermarkt (DLF), sade reporten Dennis Scheck (dagens tyske kritikerpåve!) att han inte tidigare vetat att man även talade svenska i Finland.

Klaus-Jürgen Liedtke förberedar en jätte-antologi ”Die Ostsee” med texter från alla Östersjölitteraturer. Han är också utgivare till virtuella Östersjöbiblioteket med adressen www.balticsealibrary.info.
Liedtke belönades med Gerard Bonniers pris i 2014 och Mikael Lybeckpris 2016.

Klaus-Jürgen Liedtkes översättningar är listade i vår översättningsdatabas.

Klaus-Jürgen Liedtke translations 1Klaus-Jürgen Liedtke translations 2 Klaus-Jürgen Liedtke translations 3