Roberto Mascaró

Hur jag blev översättare:

Jag är född i Uruguay men bor i Sverige sedan 1978. Jag är författare (poet) men betraktar mina översättningar som egna verk.

 

Böcker jag skulle vilja översätta / mina favoritöversättningar:

Jag skulle vilja översätta mera finlandssvensk dikt.


Översättandets nöjen och utmaningar:

Jag tycker att det är spännande att tolka texter från svenska eller finlandssvenska. Inga större skillnader.

 

Finländsk litteratur i spanskspråkiga länder:

Jag tolkar till spanska, som har omkring 400 miljoner talare i hela världen… inte bara i mitt födelseland. Det finns stort intresse för finlandssvensk litteratur i alla spansktalande länder… Ex. den världskända Edith Södergran.

Roberto Mascarós översättningar är listade i vår översättningsdatabas.

Roberto Mascaró translations 1

Roberto Mascaró translations 2