Bekanta dig med översättarna: Camilla Frostell

För att fira FILIs 40-årsjubileum presenterar vi varje vecka översättare av finländsk litteratur. Camilla Frostell översätter från finska till svenska.
Camilla Frostell