Bekanta dig med översättarna: Jesper Klint Kistorp

FILI – Center för litteraturexport fyller 40 i år och det självständiga Finland firar sitt 100-årsjubileum. För att fira detta presenterar vi 100 av våra översättare ute i världen. De berättar om sin bakgrund och sitt arbete i små intervjuer som publiceras varje vecka. De flesta intervjuer är på finska, men de som översätter från finlandssvenska, presenteras på svenska.

Jesper Klint Kistorp översätter till danska.