Bekanta dig med översättarna: Klaus-Jürgen Liedtke

För att fira FILIs 40-årsjubileum presenterar vi varje vecka översättare av finländsk litteratur. Klaus-Jürgen Liedtke översätter från finlandssvenska till tyska.
https://fili.fi/fili2021b/sv/klaus-jurgen-liedtke/