Statens utländska översättarpris går till den tyska översättaren Elina Kritzokat

Undervisnings- och kulturministeriet ger på förslag av Centret för litteraturexport FILI:s delegation statens utländska översättarpris till Elina Kritzokat som översätter till tyska. Priset är på 15 000 euro och det utdelas nu för 44:e gången.

Elina Kritzokat. Bild: Antje Pehle.

Elina Kritzokat (f. 1971) inledde sin karriär som professionell översättare 2001 och har hittills redan publicerat ett femtiotal översättningar. Hennes repertoar är påfallande bred: romaner, noveller, barn- och ungdomslitteratur, lyrik, serier, essäer, skådespel, undertexter och facklitteratur.

Av Kritzokats översättningar kan nämnas Minna Rytisalos Lempi, som utkom förra året och blev en försäljningssuccé i Tyskland. Framgång kan förutspås också för hennes översättningar av Timo Parvelas Kepler-böcker, som det tyska förlaget har lanserat stort i höst.

Utöver samtidslitteratur har Elina Kritzokat också lyckats presentera finska moderna klassiker som exempelvis Marja-Liisa Vartio och Raija Siekkinen för de tyska läsarna. Kritzokats goda relationer till tyska förlag och hennes aktiva grepp har resulterat i utgivning av många finska verk.

Elina Kritzokat är känd för sina intelligenta, roliga och karismatiska framträdanden. Hon har läst, intervjuat, tolkat och varit konferencier på åtskilliga evenemang med finska författare på olika håll i Tyskland. Kritzokat har också föreläst, lett workshoppar och arbetat aktiv för att utveckla sitt yrkesområde.

För mig är översättning inte bara ett språkligt arbete, utan det handlar också om empati och kärlek. Jag läser, hör och förnimmer textens stämning, rytm, stilregister, jag pejlar in särdragen i den, fördjupar mig i innehållet, äventyren och konflikterna mellan personerna, och skapar allt det på nytt på tyska, så att också andra hittar texten och kan fördjupa sig i den. Jag önskar att tyska läsare ska få uppleva något liknande som den finska författaren, som jag”, analyserar Elina Kritzokat sitt arbete.

Tysk-finska Elina Kritzokat är född och uppvuxen i Tyskland. Hon har avlagt filosofie magisterexamen vid Oldenburgs universitet i Tyskland.

Priset överräcktes på kulturminister Hanna Kosonens vägnar av undervisnings- och kulturministeriets överdirektör Riitta Kaivosoja på Ständerhuset i Helsingfors 28 november 2019.

 

Närmare information och intervjuer:
FILI:s kommunikation / Silja Hakulinen, / tfn 040 534 7526

 

Elina Kritzokat:
Curriculum vitae (pdf)
Bild (c) Antje Pehle