Promootiotuki

Käännöksen julkaiseva kustantaja voi hakea FILIstä promootiotukea Suomen kirjallisuuden uusien tai lähiaikoina julkaistavien käännösten esittelyyn ulkomailla. Tuki on perinteisesti kattanut kirjailijan matkakulut ja osan majoituskuluista. Nyt tukea voi kokeiluluontoisesti hakea myös esimerkiksi virtuaalisten kirjailijatapaamisten, haastatteluiden, esittelyvideoiden tai kirjakauppiaille toimitettavan materiaalin kulujen kattamiseen. Tuki voi kohdistua hyvin perusteltuun markkinoinnin menoerään.

Tapahtuman / markkinoinnin budjetti sekä tarkemmat tiedot on liitettävä hakemukseen. Myös tämän promootiotuen tarkoitus on edistää käännetyn teoksen myyntiä ja medianäkyvyyttä käännöksen julkaisumaassa ja sitä kautta lisätä suomalaisen kirjallisuuden tunnettuutta ulkomailla.

Promootiotukea voi hakea ulkomainen kustantaja tai tapahtuman järjestävä organisaatio yhteistyössä ulkomaisen kustantajan kanssa.

Haettaessa promootiotukea matkakuluihin:

  • Etusijalla ovat ammattimaiset hankkeet, joissa kirjailijalle järjestetään monipuolinen ohjelma. Ohjelma ja promootiokiertueen tai -tapahtuman markkinointisuunnitelma on liitettävä hakemukseen. Tukea on haettava vähintään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa.
  • Tukea voi yhä hakea suomalaisen kirjailijan matkakulujen kattamiseen (esim. lento- tai junaliput asuinmaasta kohdemaahan) sekä osaan majoituskuluista. Promootiotuki ei kata paikallisliikenteen kuluja, taksikuluja eikä kirjailijan palkkiota. Eritelty budjetti liitetään hakemukseen tässäkin tapauksessa.
  • Kirjailijan matkajärjestelyistä vastaa tuen hakija. Matkavakuutuksesta huolehtii esiintyjä tai tuen hakija. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle todellisia kuluja vastaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut FILIin eritellyn laskun liitteineen (kopiot tai kuitit matkalipuista) sekä raportin (medianäkyvyys, yleisö, kirjamyynti) tapahtumasta.

 

Promootiotuki edellyttää FILIn logon käyttöä kaikissa esittelymateriaaleissa (esitteet, käsiohjelmat, julisteet, sähköiset julkaisut jne.). Voitte myös mielellään lähettää meille etukäteen tiedoksi tapahtumanne markkinointimateriaalia, esim. mainoksia nettisivullanne tai Facebook-sivullanne.

Promootiotuen lisäksi FILI voi harkinnanvaraisesti tukea myös kirjailijamatkoja, joihin ei sisälly uuden käännöksen julkistamista, erityisesti runoilijoiden osallistumista runofestivaaleille.

Esikatsele hakulomaketta (pdf)