Ulkomainen kustantaja, joka haluaa markkinoida tuoretta suomalaisen kirjallisuuden käännöstä, voi hakea FILIstä promootiotukea tätä varten. Promootiotukihakemukset tulee lähettää aina kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Tuen hakijana voi olla myös tapahtumaa järjestävä organisaatio (esimerkiksi kirjallisuusfestivaali) yhteistyössä ulkomaisen kustantajan kanssa.

Tuki kattaa käännöksen julkistamis- tai markkinointitilaisuuteen osallistuvan kirjailijan matkakulut ja osan majoituskuluista. Tukea voi hakea myös esimerkiksi virtuaalisten kirjailijatapaamisten, haastatteluiden, esittelyvideoiden tai kirjakauppiaille toimitettavan materiaalin kulujen kattamiseen.

Promootiotuen tarkoitus on edistää käännetyn teoksen myyntiä ja medianäkyvyyttä käännöksen julkaisumaassa ja sitä kautta lisätä suomalaisen kirjallisuuden tunnettuutta ulkomailla.

Promootiotuki matkakuluihin:

  • Etusijalla ovat ammattimaiset hankkeet, joissa kirjailijalle järjestetään monipuolinen ohjelma. Ohjelma ja promootiokiertueen tai -tapahtuman markkinointisuunnitelma on liitettävä hakemukseen.
  • Tukea voi hakea suomalaisen kirjailijan matkakulujen kattamiseen sekä osaan majoituskuluista. Promootiotuki ei kata paikallisliikenteen kuluja, taksikuluja eikä kirjailijan palkkiota.
  • Kirjailijan matkajärjestelyistä vastaa tuen hakija. Matkavakuutuksesta huolehtii esiintyjä tai tuen hakija.

Promootiotuki edellyttää FILIn logon käyttöä kaikissa esittelymateriaaleissa (esitteet, käsiohjelmat, julisteet, sähköiset julkaisut).

Promootiotuen lisäksi FILI voi harkinnanvaraisesti tukea myös kirjailijamatkoja, joihin ei sisälly uuden käännöksen julkistamista, erityisesti runoilijoiden osallistumista runofestivaaleille.

Myönnetty tuki maksetaan hakijalle todellisia kuluja vastaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut FILIin kopiot tai kuitit matkalipuista sekä raportin (medianäkyvyys, yleisö, kirjamyynti). Tuen saajan on allekirjoitettava valtionavustussopimus. Tilitiedot ja tarvittavat liitteet toimitetaan FILIn sähköisen tukijärjestelmän kautta. Tuen maksajana näkyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.