Promootiotuki

Ulkomainen kustantaja, joka haluaa markkinoida tuoretta suomalaisen kirjallisuuden käännöstä, voi hakea FILIstä promootiotukea tätä varten. Tuenhakijana voi olla myös tapahtumaa järjestävä organisaatio (esimerkiksi kirjallisuusfestivaali) yhteistyössä ulkomaisen kustantajan kanssa.

Tuki kattaa käännöksen julkistamis- tai markkinointitilaisuuteen osallistuvan kirjailijan matkakulut ja osan majoituskuluista. Hyvin perustellusta syystä tukea voi hakea myös esimerkiksi virtuaalisten kirjailijatapaamisten, haastatteluiden, esittelyvideoiden tai kirjakauppiaille toimitettavan materiaalin kulujen kattamiseen.

Tapahtuman / markkinoinnin budjetti sekä tarkemmat tiedot on liitettävä hakemukseen. Promootiotuen tarkoitus on edistää käännetyn teoksen myyntiä ja medianäkyvyyttä käännöksen julkaisumaassa ja sitä kautta lisätä suomalaisen kirjallisuuden tunnettuutta ulkomailla.

Haettaessa promootiotukea matkakuluihin:

  • Etusijalla ovat ammattimaiset hankkeet, joissa kirjailijalle järjestetään monipuolinen ohjelma. Ohjelma ja promootiokiertueen tai -tapahtuman markkinointisuunnitelma on liitettävä hakemukseen.
  • Tukea voi yhä hakea suomalaisen kirjailijan matkakulujen kattamiseen sekä osaan majoituskuluista. Promootiotuki ei kata paikallisliikenteen kuluja, taksikuluja eikä kirjailijan palkkiota. Eritelty budjetti liitetään hakemukseen tässäkin tapauksessa.
  • Kirjailijan matkajärjestelyistä vastaa tuen hakija. Matkavakuutuksesta huolehtii esiintyjä tai tuen hakija. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle todellisia kuluja vastaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut FILIin kopiot tai kuitit matkalipuista sekä raportin (medianäkyvyys, yleisö, kirjamyynti) tapahtumasta.

Promootiotuki edellyttää FILIn logon käyttöä kaikissa esittelymateriaaleissa (esitteet, käsiohjelmat, julisteet, sähköiset julkaisut).

Promootiotuen lisäksi FILI voi harkinnanvaraisesti tukea myös kirjailijamatkoja, joihin ei sisälly uuden käännöksen julkistamista, erityisesti runoilijoiden osallistumista runofestivaaleille.