Kirjailijavierailuja järjestävät ulkomaiset kustantajat ja tapahtumajärjestäjät (esimerkiksi kirjallisuusfestivaalit) voivat hakea FILIstä promootiotukea. Promootiotuen tarkoitus on edistää tuoreen käännöksen näkyvyyttä ja myyntiä ja sitä kautta lisätä suomalaisen kirjallisuuden tunnettuutta ulkomailla.

Promootiotuki on tarkoitettu esimerkiksi käännöksen julkistamistilaisuuteen osallistuvan kirjailijan vierailun kuluihin. Tuki kattaa ensisijaisesti osan matka- ja majoituskuluista (lennot Suomesta, 1-2 hotelliyötä). Järjestäjä maksaa kirjailijan esiintymispalkkion ja muut kulut.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa tilaisuuden tiedot, kuten ajankohta, paikka sekä kuluarvio kokonaisuudessaan.

Promootiotukihakemukset tulee lähettää aina viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa.

  • Hakemukseen on liitettävä tapahtuman ohjelma ja markkinointisuunnitelma.
  • Etusijalla ovat ammattimaiset hankkeet, joissa kirjailijalle järjestetään monipuolinen ohjelma.
  • Promootiotuki ei kata esim. kirjailijan palkkioita, tulkkauskuluja, tilavuokria, tarjoiluja, paikallisliikenteen kuluja tai taksikuluja.
  • Kirjailijan matkajärjestelyistä vastaa tuen hakija.
  • Tuki maksetaan ainoastaan toteutuneita kuluja ja kuitteja vastaan.

Promootiotuki edellyttää FILIn logon käyttöä kaikissa esittelymateriaaleissa. Tuki on mainittava myös vierailuun liittyvässä viestinnässä; sosiaalisessa mediassa esim. käyttämällä tägejä @filifinnishliterature, #FILI ja #filigrants.

Harkinnanvaraisesti FILI voi tukea myös kirjailijamatkoja, joihin ei sisälly uuden käännöksen julkistamista, erityisesti runoilijoiden osallistumista runofestivaaleille.

Myönnetty tuki maksetaan hakijalle sen jälkeen, kun hakija on lähettänyt FILIin maksatuspyynnön liitteineen sähköisen tukijärjestelmän kautta sekä raportin kirjailijavierailusta.