Ett utländskt förlag som vill marknadsföra en ny översättning av finländsk litteratur kan söka FILI:s lanseringsstöd i detta syfte. Den sökande kan också vara arrangör av ett evenemang (exempelvis en litteraturfestival) i samarbete med ett utländskt förlag.

Stödet omfattar resekostnaderna och en del av boendekostnaderna för författaren som deltar i lanserings- eller marknadsföringsevenemanget.

Evenemangets / marknadsföringens budget samt närmare uppgifter ska bifogas ansökan. Lanseringsstödets syfte är att främja den översatta bokens försäljning och medieexponering i översättningens utgivningsland och därigenom öka kännedomen om finländsk litteraturen i utlandet.

Vid ansökan om lanseringsstöd för resekostnader:

  • Professionella projekt där ett mångsidigt program ordnas för författaren prioriteras. Programmet och lanseringsturnéns eller evenemangets marknadsföringsplan ska bifogas ansökan.
  • Stöd kan sökas för att täcka en finländsk författares resekostnader och en del av boendekostnaderna. Lanseringsstödet täcker inte kostnader för lokaltrafik, taxi eller författararvode. Även i detta fall ska en specificerad budget bifogas ansökan.
  • Den sökande ansvarar för författarens researrangemang. Den uppträdande eller den sökande ombesörjer reseförsäkringen. Det beviljade stödet betalas ut till den sökande först sedan FILI har fått kopior eller kvitton för färdbiljetterna samt en rapport (medieexponering, publik, bokförsäljning) om evenemanget.

Lanseringsstödet förutsätter att FILI:s logotyp används i allt presentationsmaterial (broschyrer, programblad, affischer, elektroniska publikationer).

Förutom lanseringsstöd är det även möjligt att enligt individuell bedömning söka stöd för författarresor som inte innefattar utgivning av en ny översättning, framför allt för poeters deltagande på poesifestivaler.