FILI tarjoaa käännöstukea suomalaisen kirjallisuuden käännättämiseen. Tuki kohdistuu käännöspalkkioon ja hakijana on ulkomainen kustantaja. Hakuaika on kolme kertaa vuodessa ja haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Lisäksi tukea voi saada sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painattamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittavat tukiohjelmia.

Ulkomainen kustantaja voi hakea käännöstukea suomalaisen kirjallisuuden julkaisemiseen, kun oikeudet kirjan käännättämiseen on hankittu ja sopimus kääntäjän kanssa allekirjoitettu. Käännöstukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen kuin teos ilmestyy.

Tukea myönnetään Suomessa julkaistuille suomesta, suomenruotsista ja saamesta käännettävien kauno- ja tietokirjojen (yleinen tietokirjallisuus), lasten- ja nuortenkirjojen sekä sarjakuvan käännättämiseen. Käännös tulee julkaista kirjana (myös e-kirjat ovat tukikelpoisia), eli käännöstukea ei voi saada yksittäisten runojen tai novellien kääntämiseen.

Välikielen kautta kääntämistä tuetaan vain poikkeustapauksissa ja hyvin perustelluista syistä.

Myönnetty tuki kattaa osan käännöspalkkiosta, keskimäärin 50 % ja enintään 70 %. Tuki maksetaan kustantajalle jälkikäteen teoksen ilmestyttyä. Mikäli kustantaja saa muutakin tukea käännöskuluihin, se voi pienentää myönnettävää tukisummaa. Esimerkiksi EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea saaneet kirjat eivät voi saada käännöstukea FILIltä.

Hakemukseen tulee liittää

  • allekirjoitettu sopimus kääntäjän kanssa sekä
  • englanninkielinen tieto siitä, miten kääntäjäpalkkio on laskettu ja
  • linkki kääntäjän profiiliin Kääntöpiirissä / liitteenä kääntäjän cv, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja relevantit käännökset.  

Lisäksi tarvitsemme:

  • kopion tuen hakijan ja oikeuksien myyjän välisestä sopimuksesta ja
  • painotarjouksen ja eritellyn budjetin kirjan tuotantokuluista (haettaessa sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painatustukea).