FILI tarjoaa käännöstukea suomalaisen kirjallisuuden käännättämiseen. Tuki kohdistuu käännöspalkkioon ja hakijana on ulkomainen kustantaja. Hakuaika on kolme kertaa vuodessa ja haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Lisäksi tukea voi saada sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painattamiseen. Painatustukea voi hakea vain käännöstukihakemuksen yhteydessä.

Ulkomainen kustantaja voi hakea käännöstukea, kun oikeudet kirjan käännättämiseen on hankittu ja sopimus kääntäjän kanssa allekirjoitettu. Käännöstukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen kuin teos ilmestyy. Tukea ei voi hakea jo ilmestyneille käännöskirjoille.

Tukea myönnetään Suomessa julkaistujen suomesta, suomenruotsista ja saamesta käännettävien kauno- ja tietokirjojen (yleinen tietokirjallisuus), lasten- ja nuortenkirjojen sekä sarjakuvan käännättämiseen. Käännös tulee julkaista kirjana (myös digitaaliset kirjat ovat tukikelpoisia). Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea Suomen kirjallisuutta esittelevien teemanumeroiden tekstien käännättämiseen.

Välikielen kautta kääntämistä tuetaan vain poikkeustapauksissa ja hyvin perustelluista syistä.

Myönnetty tuki kattaa osan käännöspalkkiosta, keskimäärin 50-70 prosenttia. Painatustuki kattaa keskimäärin neljänneksen painokuluista. Tuki maksetaan kustantajalle jälkikäteen teoksen ilmestyttyä. Mikäli kustantaja saa muutakin tukea käännöskuluihin, se pienentää myönnettävää tukisummaa. Esimerkiksi EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea saaneet kirjat eivät voi saada tukea FILIltä.

FILIn tukiohjelmia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus
  • linkki kääntäjän profiiliin Kääntöpiirissä tai kääntäjän ansioluettelo, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja keskeiset käännökset
  • painotarjous haettaessa sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painatustukea