Ulkomaiset kustantajat voivat hakea FILI:stä käännöstukea suomalaisen kirjallisuuden kääntämiseen. Tuki kattaa osan käännöspalkkiosta. Sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painattamiseen voi saada myös painatustukea. Tukea on mahdollista hakea myös kauttaaltaan kuvitetuille lastenkirjoille. Painatustukea voi hakea vain käännöstukihakemuksen yhteydessä.

Tukea voi hakea, kun käännösoikeudet on hankittu ja sopimus kääntäjän kanssa on allekirjoitettu. Hakuajat ovat 1.1.-1.2., 1.4.-1.5. ja 1.10.-1.11. Haku tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Päätökset ilmoitetaan noin kuusi viikkoa hakuajan päättymisestä.

Mikäli kirja saa tukea, siinä täytyy olla maininta tuesta ja FILI:n logo. Käännöstukea kannattaa siis hakea noin puoli vuotta ennen kirjan ilmestymistä. Tukea ei voi hakea jo ilmestyneille käännöskirjoille.

Tukea myönnetään suomesta, suomenruotsista ja saamesta käännettävien, Suomessa julkaistujen kauno- ja tietokirjojen (yleinen tietokirjallisuus), lasten- ja nuortenkirjojen sekä sarjakuvan käännättämiseen. Käännös tulee julkaista kirjana (myös e-kirjat ovat tukikelpoisia). Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea Suomen kirjallisuutta esittelevien teemanumeroiden tekstien kääntämiseen.

Välikielen kautta kääntämistä tuetaan vain poikkeustapauksissa ja hyvin perustelluista syistä.

Myönnetty tuki kattaa osan käännöspalkkiosta, keskimäärin 50-70 prosenttia. Painatustuki kattaa keskimäärin neljänneksen painokuluista, kuitenkin enintään 1 000 euroa. Tuki maksetaan kustantajalle jälkikäteen teoksen ilmestyttyä. Tuki on voimassa 24 kuukautta myöntöpäivästä. Mikäli kustantaja saa muutakin tukea käännöskuluihin, se pienentää myönnettävää tukisummaa. EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea saaneet kirjat eivät voi saada tukea FILI:ltä.

FILI:n tukiohjelmia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus
  • linkki kääntäjän profiiliin Kääntöpiirissä tai kääntäjän ansioluettelo, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja keskeiset käännökset
  • painotarjous haettaessa sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painatustukea