Ulkomaiset kustantajat voivat hakea FILIstä käännöstukea suomalaisen kirjallisuuden kääntämiseen. Tuki kattaa osan käännöspalkkiosta. Sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painattamiseen voi saada myös painatustukea. Tukea on mahdollista hakea myös kauttaaltaan kuvitetuille lasten- ja nuortenkirjoille. Painatustukea voi hakea vain käännöstukihakemuksen yhteydessä.

Tukea voi hakea, kun käännösoikeudet on hankittu ja sopimus kääntäjän kanssa on allekirjoitettu. Hakuajat ovat 1.1.-1.2., 1.4.-1.5. ja 1.10.-1.11. Haku tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Tukipäätökset ilmoitetaan noin kuuden viikon kuluttua hakuajan umpeutumisesta. Kirjan voi painattaa vasta päätösten jälkeen. Mikäli kirja saa tukea, siinä täytyy olla maininta tuesta ja FILIn logo. Tukea ei voi hakea jo ilmestyneille käännöskirjoille. Lue myös Tuen saatuasi -ohjeet.

Tukea myönnetään suomesta, suomenruotsista ja saamesta käännettävien, Suomessa julkaistujen kauno- ja tietokirjojen (yleinen tietokirjallisuus), lasten- ja nuortenkirjojen sekä sarjakuvan käännättämiseen. Käännös tulee julkaista kirjana (myös e-kirjat ovat tukikelpoisia). Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea Suomen kirjallisuutta esittelevien teemanumeroiden tekstien kääntämiseen.

Välikielen kautta kääntämistä tuetaan vain poikkeustapauksissa ja hyvin perustelluista syistä.

Tukea voi hakea koko käännöspalkkion verran. Myönnettävä tuki kattaa osan haetusta summasta, keskimäärin 50-70 prosenttia. Painatustuki kattaa keskimäärin neljänneksen painokuluista, kuitenkin enintään 1 000 euroa. Tuki maksetaan kustantajalle jälkikäteen teoksen ilmestyttyä. Tuki on voimassa 24 kuukautta myöntöpäivästä. Mikäli kustantaja saa muutakin tukea käännöskuluihin, se pienentää myönnettävää tukisummaa. EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta tukea saaneet kirjat eivät voi saada tukea FILIltä.

FILIn tukiohjelmia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tästä ohjelmasta voi hakea tukea myös suomenruotsalaisen kirjallisuuden suomentamiseen.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja kääntäjän välinen allekirjoitettu sopimus
  • linkki kääntäjän profiiliin Kääntöpiirissä tai kääntäjän ansioluettelo, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja keskeiset käännökset
  • painotarjous haettaessa sarjakuvien ja lasten kuvakirjojen painatustukea