Books from Finland siirtyy arkistomuotoiseksi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura lopettaa Books from Finland -verkkolehden julkaisemisen 1.7.2015 ja keskittyy lähes 50 vuoden aikana kerääntyneen aineiston saattamiseen entistä kattavammin lukijoiden ulottuville.

Suomen kirjallisuutta englanniksi esittelevä Books from Finland on ilmestynyt vuodesta 1967. Vuoteen 2008 saakka lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa paperiversiona ja sen jälkeen verkkojulkaisuna. Vuosikymmenten saatossa Books from Finlandissa on esitelty tuhansia suomalaisia kirjoja, eri kirjallisuuden lajeja ja nykykirjailijoita yhtä hyvin kuin klassikoita. Sen merkitys kirjallisuutemme esittelijänä on ollut tärkeä.

Viime vuosien suururakka on ollut lehden vuosikertojen digitoiminen ainutlaatuiseksi sähköiseksi arkistoksi. Arkisto palvelee jatkossakin kaikkia kiinnostuneita lukijoita osoitteessa www.booksfromfinland.fi, se on vapaasti käytettävissä ja löytyy FILIn sivulta (www.finlit.fi/fili).

Suomen kirjallisuudesta ja kirjailijoista kirjoitetaan englanniksi ja muilla kielillä paljon: arvosteluja, haastatteluja ja esittelyjä ilmestyy suurimmissakin kansainvälisissä julkaisuissa. Tilaus kirjallisuutemme englanninkieliselle esittelylle on muuttunut. FILI jatkaa toimintansa kehittämistä muun muassa niin, että viestintää kohdennetaan entistä enemmän kansainvälisille kirja-alan ammattilaisille, kustantamoille ja agentuureille.

Books from Finlandin lopettamisen syyt ovat myös taloudelliset. Verkkolehden kotipaikkana toimineen Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen FILIn toimintaansa saama valtionavustus on pienentynyt 10 %.

Books from Finland ilmestyi Helsingin yliopiston kirjaston kustantamana 1967–2002, jonka jälkeen se siirtyi SKS:n kustannettavaksi. Lehden hallinnoinnista on SKS:ssa vastannut FILI, jonka budjetista lehden kulut on maksettu.

Tiedustelut: SKS:n pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, p. 040 560 9879