Kirjallisuusviennin markkina-arvo pysynyt korkealla

Suomalaisen kirjallisuusviennin arvo nousi viime vuonna 8 % edellisvuoteen verrattuna ja nousi siten uuteen ennätykseensä, 2,34 miljoonaan euroon.

Kaksi vuotta sen jälkeen, kun Suomi oli teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla, voidaan todeta kirjallisuusvientiin tehtyjen satsausten kantaneen hankkeen päätyttyäkin. Suurin nousu kirjallisuusviennin bruttotuloissa tapahtui vuosien 2011 ja 2012 välillä, jolloin kasvua oli peräti 57 %. Sittemmin taso on pysynyt samana, reilussa kahdessa miljoonassa eurossa. Viime vuonna tehtiin uusi ennätys 2,34 miljoonalla eurolla.

Nämä luvut käyvät ilmi selvityksestä, jolla on mitattu suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvoa 2011–2015. Lajissaan ensimmäisen selvityksen on toteuttanut Media Clever FILIn – Kirjallisuuden vientikeskuksen ja Suomen Kustannusyhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä on mitattu suomalaisten kirjojen julkaisuoikeuksien ulkomaille myynnistä saatuja tuloja. Luvut on saatu kotimaisilta kustantajilta ja oikeuksien myyjiltä. Todellista arvoa kasvattavat ulkomaisten agenttien myymät suomalaisteosten oikeudet, joita selvitys ei mittaa.

Kirjallisuuslajeista kaunokirjallisuus ja lasten- ja nuortenkirjallisuus ovat olleet vuorotellen kärjessä. Viime vuoden tuloksissa kaunokirjallisuus on ykkösenä 49 prosentilla, mutta toiseksi on ensi kertaa noussut tietokirjallisuus 31 prosentilla. Kirjallisuusviennin kohdemaista Saksa on pysynyt tärkeänä vuodesta toiseen ja englanninkielinen markkina-alue (USA ja Iso-Britannia) noussut toiseksi.

Suomi oli teemamaana Frankfurtissa maailman suurimmilla kirjamessuilla 2014. Viisivuotisen hankkeen päätavoitteisiin kuului nostaa Suomen kirjallisuusvienti pysyvästi korkeammalle tasolle. Hanketta rahoittivat mm. OKM ja TEM, ja sen koordinoinnista vastasi FILI – Kirjallisuuden vientikeskus.

Suomen kirjallisuusviennin arvo 2011–2015 -selvityksen loppuraportti on julkaistu lokakuussa 2016. Selvitystä on tukenut OKM.

Lisätietoja:
FILIn vs. johtaja Tiia Strandén
p. +358 (0)40 5820 975

Kirjallisuusviennin arvo 2011–2015 | loppuraportti