Lisärahoitusta ukrainalaisen kirjallisuuden suomentamiseen

FILI suuntaa tänä vuonna lisärahoitusta ukrainalaisen kirjallisuuden suomentamiseen. Tukea haetaan samalla tavalla kuin muutakin suomennostukea ja sitä voivat hakea kustantajat ja kirjallisuuslehdet. Myönnettävä tuki kattaa osan suomentajan palkkiosta. Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea ukrainalaista kirjallisuutta esitteleviin teemanumeroihin sisältyvien kirjallisten tekstien suomennospalkkioihin. Myös välikielen kautta tehtäville ukrainalaisten kirjojen suomennoksille voidaan myöntää tukea, jos hanke muuten täyttää tukikriteerit.

Lisätuen tarkoitus on edistää ukrainalaisen kirjallisuuden tunnettuutta Suomessa.

Suomennostuen hakuajat ovat 1.4. -1.5. ja 1.10.- 1.11. Hakulomake- ja kriteerit: https://fili.fi/tuet/tukimuodot/hakuohjeet-ulkomainen-kirjallisuus-suomeksi/

Lisärahoitus on voimassa vuoden loppuun. Mahdollisesta jatkosta päätetään myöhemmin.

Suomen Kulttuurirahaston Maailmankirjallisuuden suomennostuki -apuraha on haettavissa 31.3. asti. Apurahaa voivat hakea monipuolisesti erilaiset kirjankustannusalalla toimivat rekisteröidyt yhteisöt. Tuki on tarkoitettu hankkeisiin, joissa käännetään ja julkaistaan suomeksi korkeatasoinen, aikuisille suunnattu maailmankirjallisuuden merkkiteos omalta ajaltamme, eritoten muulta kuin anglosaksiselta kulttuurialueelta. Jos teoksen suora kääntäminen ei ole mahdollista, myös välikielen kautta tehtäville suomennoksille voidaan myöntää tukea. Lisätietoja osoitteesta skr.fi/suomennostuki