Suomalaiset kustantajat voivat hakea FILIstä tukea ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden suomentamiseen, lukuun ottamatta pohjoismaisen kirjallisuuden kääntämistä suomeksi. Tuki kattaa osan suomentajan palkkiosta. Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Suomennostuen tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa. Pohjoismaisen kirjallisuuden käännöstukea kotimaisille kielille voi hakea muista pohjoismaisista kirjallisuuden vientiorganisaatioista.

Tukea voi hakea, kun käännösoikeudet on hankittu ja sopimus kääntäjän kanssa on allekirjoitettu. Hakuajat ovat 1.4.-1.5. ja 1.10.-1.11. Haku tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Tukipäätökset ilmoitetaan noin kuuden viikon kuluttua hakuajan umpeutumisesta. Kirjan voi painattaa vasta päätösten jälkeen. Mikäli kirja saa tukea, siinä täytyy olla maininta tuesta ja FILIn logo. Tukea ei voi hakea jo ilmestyneille käännöskirjoille. Lue myös Tuen saatuasi -ohjeet.

Tukea voi hakea koko käännöspalkkion verran. Myönnettävä tuki kattaa osan haetusta summasta. Tuki maksetaan kustantajalle jälkikäteen teoksen ilmestyttyä. Tuki on voimassa 24 kuukautta myöntöpäivästä. Kustantaja voi hakea tukea myös muualta, mutta haettujen tukien yhteenlaskettu summa ei saa ylittää käännöspalkkion määrää.

Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea ulkomaista kirjallisuutta esittelevien teemanumeroiden kaunokirjallisten tekstien käännättämiseen.

Kustantajat voivat hakea tukea myös saamenkielisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen. Tukea voidaan myöntää niin ikään saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun suomennettavan kaunokirjallisuuden painatukseen enintään 1000 euroa.

Hakemuksia tulee jokaisella hakukierroksella enemmän kuin mitä avustuksia on mahdollista myöntää. Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikki hyvätkään hankkeet eivät välttämättä voi saada tukea.

FILI:n tukiohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja suomentajan välinen allekirjoitettu sopimus
  • suomentajan ajantasainen ansioluettelo, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja keskeiset käännökset
  • saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden suomennosten painatustuki: voimassa oleva painotarjous.