FILI tarjoaa tukea ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden suomentamiseen. Tuki kohdistuu suomentajan palkkioon ja hakijana toimii suomalainen kustantaja. Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa.

Myönnetty tuki kattaa osan käännöspalkkiosta. Kustantaja voi hakea tukea myös muualta, mutta se saattaa pienentää myönnettävää tukisummaa. Tukien yhteenlaskettu summa ei saa kuitenkaan ylittää käännöspalkkion määrää.

Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea ulkomaista kirjallisuutta esittelevien teemanumeroiden kaunokirjallisten tekstien käännättämiseen.

Kustantajat voivat hakea tukea myös saamenkielisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun suomennettavan kaunokirjallisuuden painatukseen enintään 1000 euroa.

Hakemuksia tulee jokaisella hakukierroksella enemmän kuin mitä avustuksia on mahdollista myöntää. Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikki hyvätkään hankkeet eivät välttämättä voi saada tukea.

FILIn tukiohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja suomentajan välinen allekirjoitettu sopimus
  • suomentajan ajantasainen ansioluettelo, josta tulee käydä ilmi kielitaito, koulutus ja keskeiset käännökset
  • saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden suomennosten painatustuki: voimassa oleva painotarjous.