FILI tarjoaa tukea ulkomaisen kauno- ja tietokirjallisuuden suomentamiseen. Tuki kohdistuu suomentajan palkkioon ja hakijana toimii aina kustantaja. Tukea voi hakea kaksi kertaa vuodessa.

Suomennostukiohjelman tarkoituksena on edistää vähälevikkisen, ulkomaisen laatukirjallisuuden suomentamista ja julkaisemista Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.

Myönnetty tuki kattaa osan käännöspalkkiosta. Kustantaja voi hakea tukea myös muualta, mutta tukien yhteenlaskettu summa ei saa ylittää käännöspalkkion määrää. Muut tuet voivat myös pienentää FILIn myöntämää tukea.

Kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea ulkomaista kirjallisuutta esitteleviin teemanumeroihin sisältyvien kirjallisten tekstien suomennospalkkioihin.

Kustantajat ja kirjallisuuslehdet voivat hakea tukea myös saamenkielisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen.

Tukiohjelmasta voidaan myöntää myös saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetulle suomennettavalle kaunokirjallisuudelle painatustukea enintään 1000 euroa.

Huomioi, että hakemuksia tulee jokaisella hakukierroksella enemmän, kuin mitä avustuksia on mahdollista myöntää. Hakemusten suuresta määrästä johtuen kaikki hyvätkään hankkeet eivät välttämättä aina voi saada tukea.

Hakemukseen tulee liittää

  • kustantajan ja suomentajan välinen allekirjoitettu sopimus
  • suomentajan ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi suomentajan käännöskokemus kauno tai tietokirjallisuuden alalta, kielitaito ja koulutus
  • saamenkielisen tai itäisillä suomalais-ugrilaisilla kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden suomennosten painatustuki: voimassa oleva painotarjous.