Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 oktober

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 oktober och utgår den 1 november kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras under vecka 51.

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter