Ansökningsomgången för FILI:s stöd inleder den 1 april

Ansökningsomgången för FILI:s stöd inleder den 1 april och utgår den 1 maj kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i mitten av juni. Kom ihåg att lesa våra nya stödanvisningar!

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter