Tidskriften Books from Finland – nu fem år på Internet

Den engelskspråkiga litteraturtidskriften Books from Finland blev internetbaserad i början av 2009. Tidskriften publicerades som papperstidning 1967–2008.

Läsarantalet har växt långsamt men stadigt: år 2013 hade sidorna 42 000 besökare, vilket var en ökning på 11 procent mot året innan. Antalet läsare på mobila enheter (13 %) fördubblades. Flest läsare fanns i USA, Finland, Tyskland och England. USA:s och Englands andel av läsarna ökade med 29 % och Tysklands – utan tvivel på grund av 2014 års temalandsstatus i Frankfurt – med 53 %. Läsare från 180 länder har besökt webbplatsen. År 2013 var 48 % av läsarna 18–34 år gamla.

På fem år har webbplatsen som uppdateras veckovis publicerat över tusen postningar: recensioner av skön- och facklitteratur, översättningsprov, artiklar, nyheter, essäer och intervjuer.

Texter av tvåhundrafemtio finländska skönlitterära författare, översatta av professionella översättare med engelska som modersmål, finns att läsa på Books from Finlands webbplats. Författarmaterialet från papperstidningen har digitaliserats ända tillbaka till 1976 och kommer att överföras till webben under detta år: hundratals finländska författare blir då tillgängliga för engelskspråkiga läsare.

Tidskriften Books from Finland ges ut av Finska Litteratursällskapet/FILI med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Chefredaktör är Soila Lehtonen som arbetet på tidningen sedan år 1983. Londonreporter är Hildi Hawkins och Web-Editor Leena Lahti. Webbtidningens formgivning är gjord av grafiska designern Timo Numminen.

www.booksfromfinland.fi

Ytterligare information:
chefredaktör Soila Lehtonen, tfn. 040 7301 562,

books_icon_x2